Lite tankar kring ett avslutat valberedningsarbete

backspegel

Transparens i valberedningsarbetet Vi tror på transparens i valberedningsarbete men med förnuft. Personval är känsliga frågor i en organisation. En del av de samtal och den korrespondens som är en del av arbetet berör känsliga personliga förhållanden eller har karaktären av förtroenden. Detta får till följd att valberedningen för att kunna göra ett bra jobb ibland behöver arbeta under förtrolighet. Det behöver ställas frågor och föras samtal om saker som de inblandade inte nödvändigtvis vill och vågar prata om i offentligheten. Detta är helt enkelt… Läs mer

Valberedningens förslag till EU-lista

20130922-141830.jpg

Den 7 oktober inleds Piratpartiets höstmöte. Ett av besluten vi ska ta på detta möte är fastställande av vår valsedel för nästa års val till EU-parlamentet.  Valberedningen fick till uppgift att komma med ett färdigt förslag till denna lista bestående av 20 rangordnade kandidater och fem reserver. Vi har verkat under en instruktion från styrelsen och i enlighet med regler uppställda av medlemsmötet. En viktig parameter har varit det beslut vårmötet 2013 tog om Riktlinjer för kandidater i allmänna val: “Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen… Läs mer

Val av revisorer, mötespresidium och valberedning på höstmötet 2013

herrgarman

På höstmötet 2013 som inleds i början av oktober ska vi välja: revisorer (med personliga ersättare) med mandattid till 2013-12-31, mötespresidium för vårmötet 2014 samt tre personer till valberedningen med mandattid till 2015-12-31 Sittande revisorer är Isak Gerson och Markus Berglund med Anders Andersson och Jacob Hallin som ersättare. Av dessa har Isak Gerson aviserat att han inte ställer upp för omval. Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare: Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett… Läs mer

Fastställande av EU-listan inför 2014 år EU-val

varumarke

På höstmötet 2013 ska vi fastställa den lista som vi går till val med i EU-valet 2014. Vi i valberedningen har fått ett uppdrag från tidigare medlemsmöten att ta fram ett förslag till lista innehållande 20 kandidater (i rangordning) samt fem reserver.  Medlemsmötet ska ta ställning till den lista vi föreslår i sin helhet, vilket innebär att den som vill se en annan lista inte kan föreslå enstaka kandidater till mötet; vill man föreslå en alternativ lista går det bra. Vi har också fått en instruktion… Läs mer

Val till styrelsen på höstmötet 2014

seminarie

På höstmötet 2013 ska vi utse: fem styrelseledamöter med en mandattid till och med 2016-12-31, två styrelseledamöter med en mandattid till och med 2015-12-31 (pga vakanser) samt en styrelseledamot med en mandattid till och med 2014-12-31 (pga vakans),  Det handlar om ordinarieval samt fyllnadsval på de platser i styrelsen som Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou har lämnat. I styrelsen sitter på mandat som går ut i år: Malin Ahnberg Mattias Bjärnemalm Rick Falkvinge Dennis Holm Anders Lindbäck Torbjörn Wester I styrelsen sitter på mandat till 2014… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför höstmötet

tingsratten

Piratpartiets höstmötet 2013 börjar närma sig. I början av oktober samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På hösten möte väljs normalt fem styrelseledamöter, revisorer med ersättare och mötespresidium för det kommande vårmötet. Vi behöver också fylla några vakanser då tre styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou. Vi ska också fastställa vår lista med kandidater i EU-valet. 20 kandidater och fem ersättare… Läs mer

Valberedningen utan kommentarsfunktion

tangentbord

Vi hade gjort fel när vi satte upp bloggen, därför gick det inte att kommentera våra inlägg. Detta var ju en smula genant med tanke på att vi bad folk kommentera. Nu är det fixat. Vi ber om ursäkt för detta. Läs mer

Val av revisorer på vårmötet 2013

futurama

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi fyllnadsvälja revisorer – en ordinarie revisor med mandattid till och med 2013-12-31 och två personliga ersättare till revisorerna med mandattid till och med 2013-12-31. Den enda sittande revisorn är Isak Gerson. Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare: Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett utifrånperspektiv som för med sig de jobbiga frågor som behöver ställas Föreningsvana i allmänhet, vana från ideella… Läs mer

Val till mötespresidium på vårmötet 2013

laptops

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi utse ett nytt mötespresidium för kommande mötesperiod. Det betyder att vi ska föreslå en mötesordförande och sex vice mötesordförande. I mötespresidiet för vårmötet sitter: Mötesordförande: Andreas Bjärnemalm 1:e vice ordförande: Johan Karlsson 2:e vice ordförande: Nils Agnesson 3:e vice ordförande: Jörgen Lindell 4:e vice ordförande: Rickard Andersson 5:e vice ordförande: Mikael Holm 6:e vice ordförande: Vakant Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till mötesordförande och vice mötesordförande: Folk med… Läs mer

Val till styrelsen på vårmötet 2013

seminarie

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi utse två styrelseledamöter med en mandattid till och med 2013-12-31. Det handlar om fyllnadsval på de platser i styrelsen som Henrik Brändén och Emil Isberg har lämnat. I styrelsen sitter just nu:   Anders S Lindbäck, sammankallande’ Mattias Bjärnemalm Rick Falkvinge Torbjörn Wester JP Anderson Fredrik Holmbom Andreas Larsson Nathalie Ylitalo Stella Papasotiriou Plux Stahre Anton Nordenfur Isabelle Danielsson Troed Sångberg C Magnus Berglund   Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer… Läs mer