Val av revisorer, mötespresidium och valberedning på höstmötet 2013

herrgarman

På höstmötet 2013 som inleds i början av oktober ska vi välja: revisorer (med personliga ersättare) med mandattid till 2013-12-31, mötespresidium för vårmötet 2014 samt tre personer till valberedningen med mandattid till 2015-12-31 Sittande revisorer är Isak Gerson och Markus Berglund med Anders Andersson och Jacob Hallin som ersättare. Av dessa har Isak Gerson aviserat att han inte ställer upp för omval. Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare: Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför höstmötet

tingsratten

Piratpartiets höstmötet 2013 börjar närma sig. I början av oktober samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På hösten möte väljs normalt fem styrelseledamöter, revisorer med ersättare och mötespresidium för det kommande vårmötet. Vi behöver också fylla några vakanser då tre styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou. Vi ska också fastställa vår lista med kandidater i EU-valet. 20 kandidater och fem ersättare… Läs mer

Val till mötespresidium på vårmötet 2013

laptops

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi utse ett nytt mötespresidium för kommande mötesperiod. Det betyder att vi ska föreslå en mötesordförande och sex vice mötesordförande. I mötespresidiet för vårmötet sitter: Mötesordförande: Andreas Bjärnemalm 1:e vice ordförande: Johan Karlsson 2:e vice ordförande: Nils Agnesson 3:e vice ordförande: Jörgen Lindell 4:e vice ordförande: Rickard Andersson 5:e vice ordförande: Mikael Holm 6:e vice ordförande: Vakant Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till mötesordförande och vice mötesordförande: Folk med… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför vårmötet

humorkaos

Piratpartiets vårmötet 2013 börjar närma sig. Den 1 april samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På vårens möte väljs normalt bara mötespresidium för det kommande höstmötet, men på årets vårmöte behöver vi också fylla några vakanser. Två styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Henrik Brändén och Emil Isberg. Därför ska det på vårens möte förrättas fyllnadsval till dessa poster. Dessutom tillsatte höstmötet bara en av fyra revisorer/revisorsuppleanter. Isak… Läs mer