Val av revisorer, mötespresidium och valberedning på höstmötet 2013

herrgarman

På höstmötet 2013 som inleds i början av oktober ska vi välja: revisorer (med personliga ersättare) med mandattid till 2013-12-31, mötespresidium för vårmötet 2014 samt
tre personer till valberedningen med mandattid till 2015-12-31

Sittande revisorer är Isak Gerson och Markus Berglund med Anders Andersson och Jacob Hallin som ersättare. Av dessa har Isak Gerson aviserat att han inte ställer upp för omval.

Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare:

 • Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett utifrånperspektiv som för med sig de jobbiga frågor som behöver ställas
 • Föreningsvana i allmänhet, vana från ideella föreningar i synnerhet
 • Kunskaper om föreningsekonomi
 • Kunskaper om juridik
 • Förtroendeingivande

Sittande mötespresidium är:

Mötesordförande: Andreas Bjärnemalm
1:e vice mötesordförande: Johan Karlsson
2:e vice mötesordförande: Jörgen Lindell
3:e vice mötesordförande: Mikael Holm
4:e vice mötesordförande: Nicholas Miles
5:e vice mötesordförande: Jonathan Gonte Kindh
6:e vice mötesordförande: Vakant

Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till mötesordförande och vice mötesordförande:

 • Folk med organisations- och föreningsvana.
 • Personer som kan och är beredda på att lägga ner mycket tid under mötesperioderna.
 • Människor med intresse för föreningsstadgar, mötesformalia, mötesmekanik och liknande.
 • Kandidater som suttit i mötespresidiet tidigare eller om de är nya, som kan samarbeta med de som suttit tidigare som kandiderar till omval. Det är av betydelse eftersom denna grupp behöver bibehålla kompetensen om hur partiets mötessystem och mötesmetodik fungerar.

Sittande valberedning är:

Med mandat till 2014-12-31
Victoria Westberg
Niklas Dahl
Max Gnipping

Avgår 2013-12-31
Sammankallande: Göran Widham
Marcus Schmidt
Lars Johansson
Christoffer Willenfort

I valberedning bör personer med följande egenskaper sitta:

 • Personer med stor personkännedom och ett stort nätverk inom partiet
 • Personer med organisations- och föreningsvana.
 • Personer som har lätt för att få kontakt med människor eftersom det ibland handlar om rena värvningssamtalen.
 • Personer som känner att de representerar medlemskårens vilja och är beredda att kompromissa sig fram till förslag som kan räkna med ett brett stöd.

För att vara säkra på att vi inte missar några bra kandidater på grund av våra egna skygglappar anlägger vi också ett mångfaldsperspektiv, inte på den slutgiltiga nomineringen, men när vi letar efter kandidater. Det innebär t ex att vi söker efter geografisk representation, att vi letar efter unga och gamla kandidater för en större åldersspridning och att vi vill hitta fler kvinnliga kandidater.

Kort sagt: vi söker kompetens där den finns. Och den finns överallt. Ibland i väntan på att någon ska ställa den ytterst konkreta frågan:

Vill du sitta som revisor, i mötespresidiet eller i valberedningen?

Kommentarer

Olav Berglund skrev

Ni kan nominera mig till valfria funktioner enligt ert eget omdöme.

Jag skulle vilja bifoga ett CV, men hittar ej att jag kan bifoga någon bilaga. Säg vart jag skall skicka relevant utdrag ur min CV, om det inte räcker med följande kortfattade resumé:

Ålder: 66 år.

Arbeten: Generalsekreterare nationellt och internationellt, journalist, idrottstränare, föreningsadministratör.

Föreningsadministration: Föreningsmänniska sedan tonårstiden i många ideella föreningar. Har av och till varit: ordförande, sekreterare, kassör, revisor, ledamot, suppleant, delegat, utskottsordförande, utskottssekreterare, utskottsledamot, ungdomsinstruktör, evenemangsarrangör.

Utbildning: Läst till fil mag i nordiska språk och engelska, flyglärare, idrottstränare, riksinstruktör, journalist samt ett otal varierande kortkurser/utbildningar i såväl föreningsadministration som annat.

Bästa hälsningar
Olav Berglund

goranwidham skrev

Olav förlåt att vi inte svarat. Vi har mottagit din nominering – här och i mejl. Tack så mycket!