Val till mötespresidium på vårmötet 2013

laptops

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi utse ett nytt mötespresidium för kommande mötesperiod. Det betyder att vi ska föreslå en mötesordförande och sex vice mötesordförande. I mötespresidiet för vårmötet sitter:

Mötesordförande: Andreas Bjärnemalm
1:e vice ordförande: Johan Karlsson
2:e vice ordförande: Nils Agnesson
3:e vice ordförande: Jörgen Lindell
4:e vice ordförande: Rickard Andersson
5:e vice ordförande: Mikael Holm
6:e vice ordförande: Vakant

Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till mötesordförande och vice mötesordförande:

  • Folk med organisations- och föreningsvana.
  • Personer som kan och är beredda på att lägga ner mycket tid under mötesperioderna.
  • Människor med intresse för föreningsstadgar, mötesformalia, mötesmekanik och liknande.
  • Kandidater som suttit i mötespresidiet tidigare eller om de är nya, som kan samarbeta med de som suttit tidigare som kandiderar till omval. Det är av betydelse eftersom denna grupp behöver bibehålla kompetensen om hur partiets mötessystem och mötesmetodik fungerar.

För att vara säkra på att vi inte missar några bra kandidater på grund av våra egna skygglappar anlägger vi också ett mångfaldsperspektiv, inte på den slutgiltiga nomineringen, men när vi letar efter kandidater. Det innebär t ex att vi söker efter geografisk representation, att vi letar efter unga och gamla kandidater för en större åldersspridning och att vi vill hitta fler kvinnliga kandidater.

Kort sagt: vi söker kompetens där den finns. Och den finns överallt. Ibland i väntan på att någon ska ställa den ytterst konkreta frågan:

Vill du sitta i mötespresidiet?

Kommentarer

Inga kommentarer.