Valberedningens förslag till EU-lista

20130922-141830.jpg

Den 7 oktober inleds Piratpartiets höstmöte. Ett av besluten vi ska ta på detta möte är fastställande av vår valsedel för nästa års val till EU-parlamentet.  Valberedningen fick till uppgift att komma med ett färdigt förslag till denna lista bestående av 20 rangordnade kandidater och fem reserver. Vi har verkat under en instruktion från styrelsen och i enlighet med regler uppställda av medlemsmötet. En viktig parameter har varit det beslut vårmötet 2013 tog om Riktlinjer för kandidater i allmänna val: “Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen… Läs mer

Fastställande av EU-listan inför 2014 år EU-val

varumarke

På höstmötet 2013 ska vi fastställa den lista som vi går till val med i EU-valet 2014. Vi i valberedningen har fått ett uppdrag från tidigare medlemsmöten att ta fram ett förslag till lista innehållande 20 kandidater (i rangordning) samt fem reserver.  Medlemsmötet ska ta ställning till den lista vi föreslår i sin helhet, vilket innebär att den som vill se en annan lista inte kan föreslå enstaka kandidater till mötet; vill man föreslå en alternativ lista går det bra. Vi har också fått en instruktion… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför höstmötet

tingsratten

Piratpartiets höstmötet 2013 börjar närma sig. I början av oktober samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På hösten möte väljs normalt fem styrelseledamöter, revisorer med ersättare och mötespresidium för det kommande vårmötet. Vi behöver också fylla några vakanser då tre styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou. Vi ska också fastställa vår lista med kandidater i EU-valet. 20 kandidater och fem ersättare… Läs mer