Valberedningens förberedelser inför vårmötet

humorkaos

Piratpartiets vårmötet 2013 börjar närma sig. Den 1 april samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet.

På vårens möte väljs normalt bara mötespresidium för det kommande höstmötet, men på årets vårmöte behöver vi också fylla några vakanser. Två styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Henrik Brändén och Emil Isberg. Därför ska det på vårens möte förrättas fyllnadsval till dessa poster. Dessutom tillsatte höstmötet bara en av fyra revisorer/revisorsuppleanter. Isak Gerson valdes till ordinarie revisor för verksamhetsåret 2013. På vårens möte kommer därför ett fyllnadsval ske av en ordinarie revisor och två ersättare.

Vi i valberedningen ska lämna vårt förslag till Mötespresidiet den 11 mars. Mötespresidiet skickar sen den 18 mars ut kallelse och handlingar till medlemmarna. Då öppnar också mötesplattformen för att ta emot nomineringar från medlemmarna. Den 31 mars, dagen innan mötet, stängs möjligheten att nominera till de val som ska förrättas under mötet.

Partiets medlemmar har nu några olika möjligheter:

  • De kan invänta valberedningens förslag och om de inte är nöjda med detta själv nominera motkandidater.
  • De kan föra fram idéer till vilka personer eller vilken typ av kandidater de vill att valberedningen ska nominera här på valberedningens blogg. Vi i valberedningen uppmuntrar ett samtal om nomineringar här.
  • De kan vända sig till valberedningen via epost med sina förslag.
  • De kan vända sig direkt till någon i valberedningen med sina förslag.

De förslag som skickas till oss i valberedningen kommer inte automatiskt bli förslag på mötet. Vi kommer att se dem som uppslag och beakta dem, men om de inte kommer med i vårt förslag blir dessa kandidater inte nominerade. Vill någon att de ska bli nominerade som motförslag till valberedningens förslag får denne själv göra det efter den 18 mars när mötesplattformen öppnar för nomineringar.

Den närmaste tiden kommer vi att posta inlägg om de tre olika valen. Ett inlägg för valet av mötespresidium, ett för val till styrelsen och ett för revisorsvalet. Detta är dels för att vi vill säga något om vilken sorts personer vi eftersöker, dels för att vi gärna ser att diskussionen om de olika valen sker i varsin tråd.

Det går förstås även bra att maila in frågor, förslag och tankar.

Kommentarer

Inga kommentarer.