Syftet med denna blogg

Piratpartiet tror på transparens i beslutsprocesser. Inte bara i offentlig förvaltning utan även i vår egen verksamhet. Valberedningsarbete associeras ofta med uppgörelser i korridorer eller i hemliga rum. Piratpartiet har ambitionen att arbeta på ett annat sätt – öppnare och i dialog med partiets medlemmar. Piratpartiets medlemsmöte antog våren 2011 en policy för transparens i valberedningsarbetet.

Transparenspolicy för valberedningen

Valberedningens uppgift enligt stadgarna är att “ta fram förslag på personer till de val som förrättas på medlemsmöte” utöver detta kan även styrelsen, medlemsmöte och ledningen be valberedningen att “även ta fram förslag till andra val inom partiet”.

Valberedningen har med dessa uppgifter en otroligt ansvarsfull roll inför medlemmarna. Då en stor del av valberedningens jobb berör personuppgifter så kan inte deras möten heller redovisas helt öppet, vilket gör vikten av transparens än viktigare.

Valberedningen skall öppet redovisa vilka kriterier dom gör sina val utifrån så tidigt som möjligt i processen. Medlemmarna ska veta vilka egenskaper valberedningen efterfrågar för att möjliggöra ett så stort nomineringsunderlag som möjligt.

Valberedningen skall löpande informera via lämplig offentlig kanal vilka poster som eftersöks och om det råder under- eller övernominering till posterna.

Den här bloggen finns dels för att åstadkomma denna transparens dels för att uppmana till samtal om nomineringsarbete, personval och kriterier för förtroendeposter inom partiet.