Valberedning 2013

Sammankallande för 2013

Göran Widham
mobiltelefon: 0702850442
epost: goran.widham@piratpartiet.se

Valda på mandat till 2014-12-31

Victoria Westberg
Niklas Dahl
Max Gnipping

Valda på mandat till 2013-12-31

Marcus Schmidt
Lars Johansson
Christoffer Willenfort