Val till styrelsen på höstmötet 2014

seminarie

På höstmötet 2013 ska vi utse: fem styrelseledamöter med en mandattid till och med 2016-12-31, två styrelseledamöter med en mandattid till och med 2015-12-31 (pga vakanser) samt en styrelseledamot med en mandattid till och med 2014-12-31 (pga vakans),  Det handlar om ordinarieval samt fyllnadsval på de platser i styrelsen som Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou har lämnat. I styrelsen sitter på mandat som går ut i år: Malin Ahnberg Mattias Bjärnemalm Rick Falkvinge Dennis Holm Anders Lindbäck Torbjörn Wester I styrelsen sitter på mandat till 2014… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför höstmötet

tingsratten

Piratpartiets höstmötet 2013 börjar närma sig. I början av oktober samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På hösten möte väljs normalt fem styrelseledamöter, revisorer med ersättare och mötespresidium för det kommande vårmötet. Vi behöver också fylla några vakanser då tre styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou. Vi ska också fastställa vår lista med kandidater i EU-valet. 20 kandidater och fem ersättare… Läs mer

Val till styrelsen på vårmötet 2013

seminarie

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi utse två styrelseledamöter med en mandattid till och med 2013-12-31. Det handlar om fyllnadsval på de platser i styrelsen som Henrik Brändén och Emil Isberg har lämnat. I styrelsen sitter just nu:   Anders S Lindbäck, sammankallande’ Mattias Bjärnemalm Rick Falkvinge Torbjörn Wester JP Anderson Fredrik Holmbom Andreas Larsson Nathalie Ylitalo Stella Papasotiriou Plux Stahre Anton Nordenfur Isabelle Danielsson Troed Sångberg C Magnus Berglund   Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför vårmötet

humorkaos

Piratpartiets vårmötet 2013 börjar närma sig. Den 1 april samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På vårens möte väljs normalt bara mötespresidium för det kommande höstmötet, men på årets vårmöte behöver vi också fylla några vakanser. Två styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Henrik Brändén och Emil Isberg. Därför ska det på vårens möte förrättas fyllnadsval till dessa poster. Dessutom tillsatte höstmötet bara en av fyra revisorer/revisorsuppleanter. Isak… Läs mer