Valberedningens förslag till EU-lista

20130922-141830.jpg

Den 7 oktober inleds Piratpartiets höstmöte. Ett av besluten vi ska ta på detta möte är fastställande av vår valsedel för nästa års val till EU-parlamentet.  Valberedningen fick till uppgift att komma med ett färdigt förslag till denna lista bestående av 20 rangordnade kandidater och fem reserver. Vi har verkat under en instruktion från styrelsen och i enlighet med regler uppställda av medlemsmötet. En viktig parameter har varit det beslut vårmötet 2013 tog om Riktlinjer för kandidater i allmänna val: “Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen… Läs mer

Val av revisorer, mötespresidium och valberedning på höstmötet 2013

herrgarman

På höstmötet 2013 som inleds i början av oktober ska vi välja: revisorer (med personliga ersättare) med mandattid till 2013-12-31, mötespresidium för vårmötet 2014 samt tre personer till valberedningen med mandattid till 2015-12-31 Sittande revisorer är Isak Gerson och Markus Berglund med Anders Andersson och Jacob Hallin som ersättare. Av dessa har Isak Gerson aviserat att han inte ställer upp för omval. Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare: Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett… Läs mer

Fastställande av EU-listan inför 2014 år EU-val

varumarke

På höstmötet 2013 ska vi fastställa den lista som vi går till val med i EU-valet 2014. Vi i valberedningen har fått ett uppdrag från tidigare medlemsmöten att ta fram ett förslag till lista innehållande 20 kandidater (i rangordning) samt fem reserver.  Medlemsmötet ska ta ställning till den lista vi föreslår i sin helhet, vilket innebär att den som vill se en annan lista inte kan föreslå enstaka kandidater till mötet; vill man föreslå en alternativ lista går det bra. Vi har också fått en instruktion… Läs mer

Val till styrelsen på höstmötet 2014

seminarie

På höstmötet 2013 ska vi utse: fem styrelseledamöter med en mandattid till och med 2016-12-31, två styrelseledamöter med en mandattid till och med 2015-12-31 (pga vakanser) samt en styrelseledamot med en mandattid till och med 2014-12-31 (pga vakans),  Det handlar om ordinarieval samt fyllnadsval på de platser i styrelsen som Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou har lämnat. I styrelsen sitter på mandat som går ut i år: Malin Ahnberg Mattias Bjärnemalm Rick Falkvinge Dennis Holm Anders Lindbäck Torbjörn Wester I styrelsen sitter på mandat till 2014… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför höstmötet

tingsratten

Piratpartiets höstmötet 2013 börjar närma sig. I början av oktober samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På hösten möte väljs normalt fem styrelseledamöter, revisorer med ersättare och mötespresidium för det kommande vårmötet. Vi behöver också fylla några vakanser då tre styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou. Vi ska också fastställa vår lista med kandidater i EU-valet. 20 kandidater och fem ersättare… Läs mer