Valberedningens förslag till EU-lista

20130922-141830.jpg

Den 7 oktober inleds Piratpartiets höstmöte. Ett av besluten vi ska ta på detta möte är fastställande av vår valsedel för nästa års val till EU-parlamentet.  Valberedningen fick till uppgift att komma med ett färdigt förslag till denna lista bestående av 20 rangordnade kandidater och fem reserver. Vi har verkat under en instruktion från styrelsen och i enlighet med regler uppställda av medlemsmötet. En viktig parameter har varit det beslut vårmötet 2013 tog om Riktlinjer för kandidater i allmänna val:

“Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen förväntar sig partiet att man:

 • helhjärtat stödjer partiets principprogram
 • har kunskap om och accepterar partiets sakpolitiska ställningstaganden
 • aktivt arbetar i valrörelsen, både i det val där man själv kandiderar och i andra val; såväl i det förberedande arbetet med planering och framtagande av material, som i själva kampanjarbetet.
 • efter inval efter bästa förmåga sköter sitt ämbete med öppenhet och transparens.
 • känner till de regler som finns i stadgar och stadgebilagor kring den partigrupp (eller motsvarande) man kan komma att tillhöra, och att man accepterar att arbeta efter dessa.
 • förstår att de regler man förväntas följa och de åsikter i principprogram och sakbeslut man förväntas verka för är de som för tillfället är antagna av partiets beslutande organ, inte de som gällde då man beslöt sig för att kandidera.”

Idag går kallelsen till höstmötet ut. Med denna följer valberedningens förslag i alla andra valärenden som mötet behandlar – val till styrelse, revisorer, valberedning och mötespresidium. Förslaget till EU-lista hanteras annorlunda. Enligt mötesordningen är förslaget en motion från valberedningen som ska lämnas in senast dagen innan mötet öppnas. När mötet öppnar har medlemmarna två veckor att komma med motyrkanden. Dessa ska ha formen av kompletta motförslag – 20 rangordnade kandidater och fem reserver. Mötet kommer sedan fatta beslut om vilken komplett lista vi går till val på. Vi i valberedningen anser att det är bra om medlemmarna får tillgång till vårt förslag så fort som möjligt och publicerar det därför här på bloggen. Då det är två veckor kvar till mötet öppnar så ser vi detta som ett preliminärt förslag som vi kan komma att göra mindre ändringar i. Det officiella förslaget kommer att finnas på mötesplattformen senast dagen innan mötet öppnas. Våra motiveringar till listans utseende och vårt arbete kommer vi att redovisa på mötesplattformen och på EUKON i Stockholm den 12 oktober. Till sist – förslaget till EU-lista: Kandidater i rangordning:

 1. Christian Engström – Stockholm
 2. Amelia Andersdotter – Bryssel/Uppsala
 3. Anna Troberg – Stockholm
 4. Gustav Nipe – Uppsala
 5. Mattias Bjärnemalm – Bryssel/Malmö
 6. Rick Falkvinge – Stockholm
 7. Deeqo Hussein – Göteborg
 8. Nils Agnesson – Stockholm
 9. Henrik Brändén Uppsala
 10. Gun Svensson – Stockholm
 11. Torbjörn Wester – Norrköping
 12. Andreas Larsson – Dalarna
 13. Niklas Dahl – Lund
 14. Marit Deldén – Sundsvall
 15. Malin Karlsson – Karlstad
 16. Troed Sångberg – Örebro
 17. Anton Nordenfur – Linköping
 18. Nathalie Ylitalo – Luleå
 19. Jacob Hallén – Göteborg
 20. Mårten Fjällström – Uppsala

Reserver:

 1. Irena Cienkowska – Stockholm
 2. Jan Lindgren – Stockholm
 3. Paula Roth – Göteborg
 4. Isabelle Danielsson – Karlstad
 5. Mikael Holm – Uppsala

Kommentarer