Valberedningens förslag till EU-lista

20130922-141830.jpg

Den 7 oktober inleds Piratpartiets höstmöte. Ett av besluten vi ska ta på detta möte är fastställande av vår valsedel för nästa års val till EU-parlamentet.  Valberedningen fick till uppgift att komma med ett färdigt förslag till denna lista bestående av 20 rangordnade kandidater och fem reserver. Vi har verkat under en instruktion från styrelsen och i enlighet med regler uppställda av medlemsmötet. En viktig parameter har varit det beslut vårmötet 2013 tog om Riktlinjer för kandidater i allmänna val: “Av kandidater för Piratpartiet i de allmänna valen… Läs mer