Val av revisorer, mötespresidium och valberedning på höstmötet 2013

herrgarman

På höstmötet 2013 som inleds i början av oktober ska vi välja: revisorer (med personliga ersättare) med mandattid till 2013-12-31, mötespresidium för vårmötet 2014 samt tre personer till valberedningen med mandattid till 2015-12-31 Sittande revisorer är Isak Gerson och Markus Berglund med Anders Andersson och Jacob Hallin som ersättare. Av dessa har Isak Gerson aviserat att han inte ställer upp för omval. Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare: Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett… Läs mer

Valberedningens förberedelser inför höstmötet

tingsratten

Piratpartiets höstmötet 2013 börjar närma sig. I början av oktober samlas alla intresserade piratpartister i cyberrymden för att välja funktionärer, diskutera sakpolitik och fatta olika beslut om partiet och dess verksamhet. På hösten möte väljs normalt fem styrelseledamöter, revisorer med ersättare och mötespresidium för det kommande vårmötet. Vi behöver också fylla några vakanser då tre styrelseledamöter har ställt sina platser till sitt förfogande: Isabelle Danielsson, Plux Stahre och Stella Papasotiriou. Vi ska också fastställa vår lista med kandidater i EU-valet. 20 kandidater och fem ersättare… Läs mer

Val av revisorer på vårmötet 2013

futurama

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi fyllnadsvälja revisorer – en ordinarie revisor med mandattid till och med 2013-12-31 och två personliga ersättare till revisorerna med mandattid till och med 2013-12-31. Den enda sittande revisorn är Isak Gerson. Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare: Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett utifrånperspektiv som för med sig de jobbiga frågor som behöver ställas Föreningsvana i allmänhet, vana från ideella… Läs mer