Val av revisorer på vårmötet 2013

futurama

På vårmötet 2013 som inleds den 1 april ska vi fyllnadsvälja revisorer – en ordinarie revisor med mandattid till och med 2013-12-31 och två personliga ersättare till revisorerna med mandattid till och med 2013-12-31. Den enda sittande revisorn är Isak Gerson.

Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi skulle vilja nominera till revisorer och revisorsersättare:

  • Organisationsvana från organisationer som inte är Piratpartiet – ett utifrånperspektiv som för med sig de jobbiga frågor som behöver ställas
  • Föreningsvana i allmänhet, vana från ideella föreningar i synnerhet
  • Kunskaper om föreningsekonomi
  • Kunskaper om juridik
  • Vi ser gärna att du läxar upp oss om vad revisionsjobbet innebär
  • Förtroendeingivande

För att vara säkra på att vi inte missar några bra kandidater på grund av våra egna skygglappar anlägger vi också ett mångfaldsperspektiv, inte på den slutgiltiga nomineringen, men när vi letar efter kandidater. Det innebär t ex att vi söker efter geografisk representation, att vi letar efter unga och gamla kandidater för en större åldersspridning och att vi vill hitta fler kvinnliga kandidater.

Kommentarer

Inga kommentarer.