Fastställande av EU-listan inför 2014 år EU-val

varumarke

På höstmötet 2013 ska vi fastställa den lista som vi går till val med i EU-valet 2014. Vi i valberedningen har fått ett uppdrag från tidigare medlemsmöten att ta fram ett förslag till lista innehållande 20 kandidater (i rangordning) samt fem reserver. 

Medlemsmötet ska ta ställning till den lista vi föreslår i sin helhet, vilket innebär att den som vill se en annan lista inte kan föreslå enstaka kandidater till mötet; vill man föreslå en alternativ lista går det bra.

Vi har också fått en instruktion från styrelsen med följande lydelse:

“1. För de översta platserna på listan bör trovärdighet premieras: Det ska signaleras att partiet vill ta vara på den erfarenhet och trovärdighet befintliga EU-parlamentariker arbetat upp, och att personer med stor respekt/stort förtroende i olika samhällssektorer är beredda att stödja och kandidera för partiet.

2. För alla platser ska valberedningen vinnlägga sig om att leta reda på kandidater som sammantaget visar den mångfald som ryms i partiet och samhället.

3. För alla platser är det viktigt att förvissa sig om att kandidaterna delar partiets grundläggande värderingar, visat ett engagemang för partiets frågor till exempel genom att skriva eller framträda i traditionella media, har förmåga att företräda partiet på ett sätt som väcker respekt och att de har en långsiktighet i sitt engagemang, så att de kan förväntas vara beredda att arbeta aktivt för partiet under de kommande fem åren, oavsett om de blir invalda i parlamentet eller ej.”

Vi i valberedningen har följande tankar om vilken sorts personer vi vill se som kandidater:

  • Självklart letar vi efter erfarna och kunniga personer. Tidigare erfarenhet av politiskt arbete, arbete i Bryssel och sakpolitisk kunskap är viktigt.
  • Vi letar också efter väljarmagneter – det kan handla om personer som är sedan tidigare kända som debattörer i våra frågor eller för ett starkt engagemang. Mediavana och att vara bra på att “sälja” politiska budskap är också viktigt.
  • Kandidaterna bör också vara inställda på att göra en rejäl insats i valkampanjen och både i det arbetet och i andra sammanhang ha förmågan att samarbeta med andra.
  • Vi tycker också att det är viktigt att man är en välrenommerad pirat – dvs att medlemmarna känner till kandidatens engagemang och inställning. Det kan betyda att man har varit en aktiv medlem i partiet länge, men också att  man utan att vara medlem synts i debatten som aktivist i sakpolitiska frågor.

För att vara säkra på att vi inte missar några bra kandidater på grund av våra egna skygglappar anlägger vi också ett mångfaldsperspektiv, inte på den slutgiltiga nomineringen, men när vi letar efter kandidater. Det innebär t ex att vi söker efter geografisk representation, att vi letar efter unga och gamla kandidater för en större åldersspridning och att vi vill hitta fler kvinnliga kandidater.

Inte för att det absolut måste finnas en representant från varje tänkbar kategori på den lista som väl väljs, utan för att det finns ett egenvärde i att en valberedning aktivt letar efter kandidater med olika erfarenheter, perspektiv och bakgrunder.

Litar du på valberedningen?

Nu när du vet hur vi tänker: vad tycker du själv? Alla medlemmar är viktiga i en nomineringsprocess. Tillsammans kan vi hitta och utvärdera fler kandidater än vad vi i valberedningen kan göra på egen hand.

Därför hoppas vi att du som läser detta kontaktar oss med dina idéer och förslag. Vill du själv kandidera eller vet du någon som vore en perfekt kandidat? Eller har du åsikter om vilka egenskaper våra kandidater ska ha? Kontakta oss i valberedningen. Du kan kommentera här på vår blogg, mejla oss eller ta kontakt med någon av oss personligen.

 

Kommentarer