Valberedningsarbetet – så tänker vi

utropstecken

Valberedningsarbetet i partiet har i praxis och i partiets stadgar fått en långsamt förändrad funktion. En valberedningens uppgift är att ta fram lämpliga kandidater till förtroendeposter. Valberedningen nominerar de kandidater de förordar inför valen på vår och höstmöte. Mötesdeltagarna kan nominera motförslag och mötet röstar sedan fram vilka av alla nominerade kandidater som ska få förtroendet. Valberedningens förslag är om det finns motförslag inte en lista som man väljer eller förkastar. Mötet kan genom sina röster lyfta fram enstaka kandidater eller rösta bort andra. Det… Läs mer