Valberedningsarbetet – så tänker vi

utropstecken

Valberedningsarbetet i partiet har i praxis och i partiets stadgar fått en långsamt förändrad funktion.

En valberedningens uppgift är att ta fram lämpliga kandidater till förtroendeposter. Valberedningen nominerar de kandidater de förordar inför valen på vår och höstmöte. Mötesdeltagarna kan nominera motförslag och mötet röstar sedan fram vilka av alla nominerade kandidater som ska få förtroendet.

Valberedningens förslag är om det finns motförslag inte en lista som man väljer eller förkastar. Mötet kan genom sina röster lyfta fram enstaka kandidater eller rösta bort andra.

Det är alltså mötet som gör ett urval av de som kandiderar genom sina röster. Valberedningen kan inte välja bort någon som nominerats och accepterat sin kandidatur. Vår roll är att göra rekommendationer till mötet vilka vi tycker de ska välja.

Detta betyder att arbete med att sätta samman bra grupper (i styrelse, mötespresidium eller andra forum) inte är en rimlig ambition. Dels ersätts delar av våra vid varje valomgång och inte hela gruppen. Dels röstar medlemmarna som sagt inte på en färdig lista utan på sina personliga favoriter. Vad gäller sammansättning av styrelse mm får vi alltså lita till mötets förmåga att rösta samman en lämplig grupp.

Valberedningens arbete underlättas om medlemmarna berättar för oss vilka egenskaper de vill att våra förtroendevalda ska ha och vilka de vill se på förtroendeposter. Om man vill kandidera till en post är det också bra att berätta det för valberedningen och inte bara nominera sig själv på mötet. Ju fler och ju bättre förslag valberedningen har att jobba med desto bättre kan valberedningens förslag bli.

Det kan vara bra att veta att förslag till valberedningen inte är det samma som en nominering. Vi kommer inte skriva in alla namn någon nämnt för oss som nomineringar i mötesplattformen, utan bara de namn vi kommer fram till att vi ska föreslå. Om din favoritkandidat inte kommit med i valberedningens förslag behöver du alltså nominera denne själv när mötesplattformen öppnar den 18 mars.

Om vi i valberedningen inte sätter samman bra grupper eller administrerar nomineringar Vad är då vår uppgift? Den går att sammanfatta i en mening: Vi letar upp rätt människor och får dem att kandidera. Valberedningen är inte bättre på att veta vilka som kan göra ett bra jobb än summan av medlemmarnas åsikter. Därför är det mötet och inte valberedningen som tillsätter våra förtroendevalda.

Däremot har valberedningen möjligheten att inte bara utvärdera de som kandiderar utan alla lämpliga kandidater och lägga ner arbete på att övertyga de som borde kandidera att göra detta. Detta är en naturlig del i att utföra den uppgift som valberedningen fått av medlemmarna att förbereda de val som ska göras på medlemsmöten genom att ta fram förslag.

Skillnaden mellan våra förslag på mötet och medlemmarnas är endast två:

1. Att vi har till uppgift att hitta bra namn och övertala dem.

2. Att vi förhoppningsvis har varit noggrannare.

Valberedningens förslag får bara de röster det förtjänar – i synnerhet i vårt parti.

Kommentarer

Inga kommentarer.